Yasin Suresi ile Dilek

Yasin suresini selamun kavlen min rabbir rahim ayetine kadar okuyup bu ayete geldiğinizde dilek için (1479) celp ve muhabbet için ise 818 kez selamun kavlen min rabbirrrahim ayetini okunur,her yüz defasında da ”ALLAHım bu ayetin yüzü suyu hürmetine bu ayetin görevlisi falnca kısının oglu/kızı falancanın gönlunuu bana baglasın..”şeklinde dua edilir . ve yasin kaldığı yerden devam edilip bitirilir. İhlas ile Celp Bir kimseyi celb etmek istersen: ihlâs suresini Binbir (1001) defa oku. Ama her yüz (100) defada bir, ihlas suresinin asagıdaki mübarek Azimetini bir defa oku. Her yüzde bir(1) defa Azimeti okur ve bin ihlası okuduktan sonra bir defa daha okur ve ardından bir kez daha Azimeti okursun. Okunacak ihlası serif in azimeti budur: Bismillahirrahmanirrahim Kul hüvallahü ehad. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Serahiyyen ecib Ya Rukyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Müzhib ve bi hakki Kul hüvallahü ehad. Ve bi hakkil Hayyil Kayyümil Meliki Ebced elmüvekkeli bil kavaimil arsiyyeti ve bi hakki Littahtıl. Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramin ve la te’külü ve la tesribü hatta ye’ti bitarfetil ayn. Vedhılna fi rahme tike ve ente erhamür rahimin. Ve bi hakki Allahüs samed. Ya Ahiyyen Ya Serahiyyen ecib Ya Cebrail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Mürreh ve bi hakki Allahüs samedü ve bi hakkil meliki Ya Hevzah elmüvekkilü bil kavaimil arsiyyeti ve bi hakki Mehtahtıl Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramin ve la eklün ve La tesribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Fallahü hayrun hafızan ve hüve erhamer rahimin. Ve bi hakki Lemyelid. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Serahiyyen ecib Ya Semsemail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Ahmer ve bi hakki Lem yelid ve bi hakkil meliki Ya Taykel el müvekkilü bil kavaimil arsiyyeti ve bi hakki Kahtaytil. Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la huddamike miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Bürkan ve bi hakki Ve lem yüled. Ve bi hakkil meliki Ya Mensa’ elmüvekkilü bil kavaimil arsiyyeti ve bi hakki Fehtaytil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la tesribü hatta

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir